Avís Legal i Política de Privacitat

Aquesta web ha estat creada per a AJUMEX S.L. Accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:
1. Titularitat de la web. El nom de domini www.ajumex.es està registrat a favor de AJUMEX S.L. amb CIF B25270018 i domicili social en Pl. Sant Joan 17, 2n 1a de Lleida (Espanya), i telèfon de contacte 973242250. D’ara endavant el titular o AJUMEX.
2. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquest portal i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva del titular o de tercers que han autoritzat o cedit l’ús d’aquests continguts al titular, que és a qui li correspon l’exercici dels drets d’explotació d’aquests. Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa d’AJUMEX. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol tipus inclosos en aquest web estan protegits per la llei.
3. Contingut de la web i enllaços. L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en aquesta. El mer accés no implica l’establiment de cap mena de relació comercial entre AJUMEX i l’usuari.
AJUMEX no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les webs de tercers als quals es pugui accedir mitjançant enllaços. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la web de destí. En el cas que AJUMEX tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual es remet des d’aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent com més aviat millor.
4. Intercanvi o difusió d’informació. AJUMEX declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no es fa responsable de l’ús que els menors puguin fer de la mateixa en cas que els continguts als que s’accedeixi puguin ferir la sensibilitat d’aquests.
5. Actualització i modificació de la web. AJUMEX es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.
6. Indicacions sobre aspectes tècnics. AJUMEX no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errors en els equips informàtics, no imputables a AJUMEX, que es produeixin durant la connexió en la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Tampoc es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquest lloc web.
Des d’AJUMEX no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta web o de webs de tercers i, per tant, no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes. També queda exonerada de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.
7. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris derivades de la prestació dels serveis continguts en aquest web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris d’aquest web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.


8. Política de Privacitat. En compliment de les disposicions en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals que ens faciliti seran tractades de manera confidencial i incorporades a fitxers automatitzats titularitat de AJUMEX amb la finalitat de mantenir-lo informat de tots els productes i serveis que AJUMEX pugui oferir-li, mitjançant correu electrònic o telèfon.
Sobre aquestes dades personals, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació enviant un correu electrònic a asesores@ajumex.es, indicant baixa en el camp assumpte.
AJUMEX no es responsabilitza del mal ús dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.
AJUMEX no es responsabilitza tampoc de l’ús indegut dels productes publicitats en els diferents apartats de la web.
La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb qualsevol contingut del lloc web, pot ser sancionat per la llei vigent.
DADES EMPRESA:
• Domini: ajumex.es
• AJUMEX S.L.
• B25270018
• Pl. Sant Joan, 17 2n 1a
• 25007 LLEIDA (SPAIN)